Zarząd

Skład Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Roman Fester - Starosta Ząbkowicki

2. Waldemar Wieja - Wicestarosta Ząbkowicki

 

3. Justyna Giryń - Członek Zarządu Powiatu

 

4. Andrzej Regner - Członek Zarządu Powiatu

 

5. Robert Szwarc - Członek Zarządu Powiatu

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo