Rada

Skład Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji:

Roman Fester – Starosta Ząbkowicki


Mariusz Szpilarewicz - Wicestarosta Ząbkowicki


Jerzy Organiściak - Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego


Dariusza Marcinków - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego


Marian Kozyra - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego


Zdzisław Fleszar - Członek Zarządu Powiatu Ząbkowickiego


Stanisław Kurzyp - Członek Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

 

Ryszard Nowak - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Andrzej Witek - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Henryk Szymański - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Teresa Markowska - Radna Rady Powiatu Ząbkowickiego


Kazimierz Piątkowski - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Wiesław Jabłoński - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Agnieszka Tandereszczak - Radna Rady Powiatu Ząbkowickiego


Czesław Wolak - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Krystyna Grzech - Radna Rady Powiatu Ząbkowickiego


Marcin Gwóźdź - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Marek Ciapka - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego


Zbigniew Nieć - Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo