Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o odwołaniu przetargu

Starosta Ząbkowicki informuje, że na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020, poz.65 ), odwołuję ogłoszony na dzień 20 marca 2020 r., na godz.10:00, w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300 ha,  KW-SW1Z/00053031/3.  Powodem odwołania przetargu jest aktualny stan zagrożenia epidemicznego.
Ogłoszenie podlega  podaniu do publicznej wiadomości ( prasa,  tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11,  strona internetowa  www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Ząbkowice Śląskie, dnia 16.03.2020 r

Starosta Ząbkowicki

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pdfogloszenie_starosty_03.02.2016.pdf287.04 KB03/02/2016, 11:35 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo