Ruszają konsultacje nad projektem Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Herb Powiatu ZąbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2019. 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

pgw wodypolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w Ząbkowicach Śląskich dla 4 studni…

Czytaj więcej...

Rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze

opieka 1 20181015 1629651603W dniach 9-10 października br. Starosta Ząbkowicki Roman Fester  oraz dyrektor  PCPR w Ząbkowicach Śląskich Beata Mirek odwiedzili funkcjonujące na terenie Powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego , w których  znajduje opiekę 44 dzieci, średnio po 8 dzieci  w każdej . 

Czytaj więcej...

Nowe samochody dla DPS-ów w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich

inwestycje 1 20181016 1325576570160.000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy. Dzięki temu dwa, nowe auta są już na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu i służą mieszkańcom ośrodków. 

Czytaj więcej...

Komu bije dzwon?

komu bije dzwonW dniu 13 października 2018 w miejscowości Stoszowice odbędzie się niecodzienna uroczystość  z okazji 50-lecia ufundowania i poświęcenia dzwonów kościelnych realizowana   w ramach projektu "Komu bije dzwon?" połączona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to niezwykłe święto dla mieszkańców Stoszowic, ponieważ przypomina im o historii ich miejscowości, pochodzeniu części mieszkańców i podkreśla ich tożsamość lokalną.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo