Górnicze i geologiczne dziedzictwo kulturowe Ziemi Ząbkowickiej

spotkanie 2019Na zaproszenie Starosty Ząbkowickiego spotkali w się przedstawiciele podmiotów gospodarczych samorządów i organizacji pozarządowych w celu omówienia oczekiwań i możliwości współpracy w tym obszarze. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy w pełni wykorzystać unikatowe dziedzictwo górnicze i geologiczne do rozwoju turystycznego Ziemi Ząbkowickiej. Podczas spotkania nakreślono wstępny harmonogram działań. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zajmie się koordynacją współpracy.

 

 

W pierwszej kolejności przygotowana zostanie deklaracja współpracy, którą podpiszą zainteresowane podmioty. Celem  tej współpracy jest stworzenie sieciowego produktu turystycznego wykorzystującego warunki geologiczne oraz dziedzictwo górnicze Ziemi Ząbkowickiej (Kopalnia Złota, Kopalnia Szklary, Kopalnia Magnezytu, Kopalnia Srebra).

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich jeszcze w br. opracuje i złoży w partnerstwie z PTTK o. Ząbkowice Śląskie wniosek o dofinansowanie działań promocyjno-edukacyjnych w tym obszarze. Realizacja projektu promocyjno-edukacyjnego przewidziana jest na lata 2020-2021. Równolegle opracowywana będzie koncepcja rozwoju produktu, której realizacja zakłada działania inwestycyjne. Będą one realizowane kolejnej perspektywie finansowej środków europejskich.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo