Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2019

Herb Powiatu ZąbkowickiegoNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r. Pełna treść OGŁOSZENIA do pobrania. 

Wzór formularza oferty do POBRANIA.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo