"Razem w przyszłość" - ruszyła rekrutacja uczestników projektu

PCPR logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich prowadzi rekrutację do uczestnictwa w projekcie „Razem w przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych; Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. 

Rekrutacja trwa od 15 do 23 stycznia 2019 r. Więcej informacji na stronie www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl Dokumenty rekrutacyjne można pobrać tutaj.  

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo