Ogłoszenie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z  późn. zm.).

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Powiat Ząbkowicki

Adres:  ul. Sienkiewicza  11, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 21 października  2016 r. o umowie koncesji  na  roboty budowlane lub usługi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 z późn. zm.).

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy: 

a) Określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe

b) Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej  obszar Powiatu  Ząbkowickiego, dla której Powiat Ząbkowicki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: 

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się na dzień 09.01.2020 r. 

 

6. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy  z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo