Droga w Brodziszowie i chodnik w Jaworku oddane do użytku

inwestycje 1 20181228 1565143180Na mocy porozumienia Powiatu Ząbkowickiego z gminą Ząbkowice Śląskie udało się wyremontować drogę powiatową w Brodziszowie oraz zbudować chodnik wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jaworek. Obie inwestycje drogowe zostały zrealizowane w drugiej połowie 2018 roku i oddane do użytku. 

 

 

Porozumienie w sprawie wspólnego finansowanie zadań obejmowało dotację z gminy w wysokości 600.000 zł na remont drogi powiatowej w Brodziszowie o długości 3 km. W zamian Powiat Ząbkowicki sfinansował w całości budowę chodnika z Ząbkowic Śląskich do Jaworka (416 mb) wraz z oświetleniem. Wartość zrealizowanego zadania w Jaworku wyniosła 600.000 zł. 

 

Chodnik z Ząbkowic Śląskich do Jaworka ma szerokość 2,5 m i jest przystosowany do ruchu pieszo-rowerowego.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo