CYKLOPROJEKT w Srebrnej Górze

turystyka 2 20181203 1376331453W ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia we współpracy z Powiatem Ząbkowickim CYKLOPROJEKTU w Srebrnej Górze w dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO poświęconego opracowywanej „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego”. Podczas konferencji, oprócz przybliżenia przedstawicielom władz samorządowym kontekstu i celów realizowanego CYKLOPROJEKTU, przedstawione zostały przez partnerów czeskich dobre praktyki dotyczące realizacji i zarządzania powstałą infrastrukturą rowerową w Czeskiej Republice.

 

Bardzo wymownym było też podsumowujące konferencję  wystąpienie Cezarego Grochowskiego z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej pokazujące w liczbach korzyści z inwestowania w rozwój infrastruktury rowerowej. Po zakończeniu konferencji, która odbywała się w bardzo klimatycznej sali konferencyjnej Fortu Donjon, uczestnicy konferencji mogli podziwiać rewitalizowaną Twierdzę Srebrna Góra podczas krótkiej wycieczki z przewodnikiem.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo