W ciągu 4 lat zaktywizowano łącznie ponad 6700 osób bezrobotnych

1 bezrobocie10,4 % to stopa bezrobocia w Powiecie Ząbkowickim podana przez GUS w czerwcu 2018 r. W porównaniu do roku 2014 spadła ona w naszym regionie o ponad 8 % (wynosiła 19 %). To efekt działań Powiatu Ząbkowickiego, w którego imieniu działający Powiatowy Urząd  Pracy przez ostatnie 4 lata zaktywizował łącznie 6708 osób. Na walkę z bezrobociem pozyskano i wydatkowano ponad 53 mln zł. 

 

Spadek bezrobocia to efekt wielu działań, na które pozyskano środki finansowe. Największe Powiatowy Urząd Pracy uzyskał z Funduszu Pracy (16,5 mln zł) oraz pozakonkursowych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL (6 961 800 zł), POWER (8 327 209 zł), RPO (6 310 187 zł). Środki uzyskane z konkursów to kwota ponad 9 mln zł. 

 

W przeciągu 4 lat zaktywizowano 6 708 osób (stan na 31.07.2018), a także zarejestrowano 12 538 ofert pracy. Najwięcej osób skorzystało ze staży (3418), prac interwencyjnych i robót publicznych (1363), a także z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (652).

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo