Projekt „Zintegrowani” – działania terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodzieży

szkolnictwo 1 20180514 111753881310 maja br. jedenaście dolnośląskich samorządów podpisało umowę na realizację projektu „Zintegrowani”. Wśród tych samorządów jest również Powiat Ząbkowicki, który na realizację projektu dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pozyska blisko 400 tys. zł. Umowę podpisali w siedzibie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 13 we Wrocławiu przedstawiciele 7 powiatów, 3 miast na prawach powiatów i samorządu województwa, a Powiat Ząbkowicki reprezentowali starosta Roman Fester, wicestarosta Mariusz Szpilarewicz i skarbnik Bogumiła Mazur.

 

Na same zakupy pomocy niezbędnych do realizacji projektu oraz prace remontowe przeznaczonych zostanie 113 tys. zł, reszta pieniędzy będzie wykorzystana na realizację zajęć. A w projekcie zaplanowano m.in.: 

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego  (savoir  vivre w życiu codziennym).

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania własnym budżetem  domowym i oszczędzania.

3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego).

4. Szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych.Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie w formie kursów zawodowych, zajęć w zakładach pracy, wyjazdów do instytucji publicznych typu bank, urząd pracy.

 

Ponadto realizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym typu: dogoterapia, hipoterapia, zoo terapia, arteterapia, floro terapia, fotografika, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne.  W SOSW w Ząbkowicach Śląskich wyremontowane zostaną  dwa pomieszczenia oraz zakupione artykuły gospodarstwa domowego -  pralka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, odkurzacz,  urządzenia rtv, wyposażenie pracowni florystycznej, urządzenia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, laptopy z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, tonery i inne materiały  konieczne do realizacji zadań projektowych. Podczas podpisania umowy obecna była również pani dyrektor Delfina Grzęda, która w krótkiej prezentacji pokazała działania ząbkowickiego SOSW, w tym cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem przedszkole specjalne i prowadzone przez ośrodek wczesne wspomaganie rozwoju. Pierwsze zajęcia dla młodzieży ośrodka w ramach projektu „Zintegrowani” rozpoczną się w grudniu 2018 roku.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo