Konkurs z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia domu pomocy

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoKonkurs z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia domu pomocy Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

pgw wodypolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w Ząbkowicach Śląskich dla 4 studni…

Czytaj więcej...

Ruszają konsultacje nad projektem Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Herb Powiatu ZąbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2019. 

Czytaj więcej...

Nowe samochody dla DPS-ów w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich

inwestycje 1 20181016 1325576570160.000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy. Dzięki temu dwa, nowe auta są już na wyposażeniu jednostek organizacyjnych powiatu i służą mieszkańcom ośrodków. 

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo