Notatka z drugiego spotkania roboczego dot. opracowania Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

 logo cyklo

W dniu 14.12.2018 r. w sali konferencyjnej Kawiarenki rowerowej - „Travelo” w Ząbkowicach Śląskich odbyło się II spotkanie robocze dot. działania modelowego  Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Czytaj więcej...

Notatka ze spotkania MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO

logo cyklo

Notatka ze spotkania MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO,które odbyło się w dniu 29 listopada 2018 r. w Srebrnej Górze


W dniu 29.11.2018 r. w sali konferencyjnej Twierdzy Srebrna Góra odbyło się spotkanie robocze MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO wspierającego realizację modelowej Koncepcji/strategii rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Czytaj więcej...

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

 logo cyklo

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim opracowywana jest jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Jest jednocześnie elementem wdrażania na poziomie lokalnym Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych.

Czytaj więcej...

Notatka z pierwszego spotkania roboczego dot. opracowania Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo
W dniu 09.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku odbyło się I spotkanie robocze dot. działania modelowego Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Czytaj więcej...

Opis projektu

Opis projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

logo cyklo

Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach. W ramach realizacji projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Opis działania modelowego
logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo