Opis działania modelowego

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego opracowywana będzie jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo