„Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego Powiatu Ząbkowickiego"

Utworzono: poniedziałek, 22, czerwiec 2020 08:35

 cyklo1

Rada Powiatu Ząbkowickiego na sesji w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęła uchwałą  nr  XVIII/121/2020 z dnia. „Koncepcję rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”.

Dokument  został opracowany jako działanie modelowe w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”  realizowanego we współpracy partnerów z Polski i Czech, a finansowanego z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

KONCEPCJA