Notatka z konsultacji społecznych/konferencji dot. „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”

logo cyklo

W dniu 10.06.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyły się konsultacje społeczne dokumentu „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego” realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 


Program spotkania:
1. Powitanie przez Starostę Ząbkowickiego – Romana Festera 

2. Przedstawienie projektu – Aleksandra Sieradzka-Stasiak – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

3. Omówienie projektu „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”Przerwa kawowa

4. Dyskusja

5. Singletrack Glacensis – prezentacja projektu – Radosław Pietuch

6. Podsumowanie spotkaniaObiad 


ad 1. Spotkanie rozpoczął Starosta Ząbkowicki – Roman Fester, przywitał zebranych gości i przedstawił program spotkania.


ad 2. Przedstawiciel partnera wiodącego w projekcie – Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia – Aleksandra Sieradzka – Stasiak przedstawiła prezentację projektu oraz omówiła poszczególne etapy prac. 


ad 3. Przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego – Kinga Grabowa i Andrzej Rapacz – pracownicy Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – autorzy dokumentu przedstawili prezentację projektu „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”. Prezentacja stanowi załącznik do notatki ze spotkania.  


Przerwa kawowa


ad 4. W tym punkcie odbyła się dyskusja nad dokumentem. Ing. Jaroslav Martinek (jednatel Asociace měst pro cyklisty, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR) przedstawił swoją opinię dotyczącą dokumentu (tłumaczenie konsekutywne Zbigniew Romankiewicz), zauważył, że dokument jest merytorycznie dobrze przygotowany, ale trzeba zadbać o źródła finansowania poszczególnych działań wpisanych do planu działań. Obecni na spotkaniu podkreślali rzetelne wykonanie dokumentu oraz zgłaszali swoje uwagi do dokumentu, które zostały zapisane. Cezary Grochowski – Prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej również podkreślił, że dokument jest dobrze przygotowany oraz zgłosił swoje uwagi – „należy szerzej opisać korzyści z rozwoju systemu rowerowego i przejść do wizji”. Poinformowano również, że do 19 czerwca 2019 r. autorzy dokumentu będą oczekiwać na uwagi, sugestie i propozycje zmian do projektu „Koncepcji…”.


ad 5. Radosław Pietuch ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przedstawił projekt Singletrack Glacensis (prezentacja stanowi załącznik do notatki ze spotkania). 


ad 6. Na zakończenie spotkania podsumowano całość prac związanych z przygotowaniem dokumentu oraz podziękowano za udział w spotkaniach roboczych w ramach projektu. 


Obiad


Notatkę sporządziła: K. Grabowa

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo