Cykloprojekt - zaproszenie na konsultacje

logo cyklo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt dokumentu „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”, opracowany jako działanie modelowe w ramach projektu „Koncepcja rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”  współfinansowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaproszenie na konsultacje do POBRANIA

 

Projekt koncepcji do POBRANIA

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo