Notatka ze spotkania MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO

logo cyklo

Notatka ze spotkania MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO,które odbyło się w dniu 29 listopada 2018 r. w Srebrnej Górze


W dniu 29.11.2018 r. w sali konferencyjnej Twierdzy Srebrna Góra odbyło się spotkanie robocze MOBILNEGO PUNKTU DORADCZEGO wspierającego realizację modelowej Koncepcji/strategii rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Program spotkania

1. Oficjalne przywitanie uczestników spotkania.  

2. Informacja o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

3. Przedstawienie CYKLOPROJEKTU („Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”),  Robert Skrzypczyński – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

4. Działanie modelowe („Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego”), Andrzej Rapacz – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, koordynator działania modelowego.

Przerwa kawowa

5. Realizacja i zarządzanie infrastrukturą rowerową w Czeskiej, Luboš Tuzar –  Starosta Města Smiřice.

6. Drogi dla rowerów z funkcją rolkarską Renata šedová – Region Orlicko-Třebovsko.

7. Korzyści ekonomiczne wynikające z rozwoju infrastruktury rowerowej, Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.Obiad

8. Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra


ad 1.  Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice (gospodarz miejsca organizacji spotkania), Roman Fester – Starosta Ząbkowicki (reprezentuje Powiat Ząbkowicki tj. partnera projektowego)  i Przemysław Malczewski –  Zastępca  Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (reprezentuje Województwo Dolnośląskie/Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu tj. partnera wiodącego) kolejno powitali uczestników spotkania odnosząc się krótko do tematyki oraz życząc owocnego spotkania.

ad 2.  Zgodnie z wymogami dot. informacji i promocji – prowadząca spotkanie Kinga Grabowa, reprezentująca Powiat Ząbkowicki tj. partnera projektowego poinformowała uczestników spotkania o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

ad 3. Robert Skrzypczyński reprezentujący partnera wiodącego (Województwo Dolnośląskie/Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu) przedstawił uczestnikom spotkania zakres projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim“, aktualny stan prac oraz harmonogram dalszych działań projektowych.

ad 4. Andrzej Rapacz reprezentujący Powiat Ząbkowicki (koordynator działania modelowego) przedstawił uczestnikom spotkania zakres „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego”, aktualny stan prac oraz harmonogram dalszych rac w ramach realizowanego działania.

ad 5. Luboš Tuzar – Starosta Města Smiřice przedstawił doświadczenia w realizacji i zarządzaniu infrastrukturą rowerową w Czeskiej  Republice na przykładzie zrealizowanego projektu Łabskiej Ścieżki na odcinku Hradec Králové – Kuks. Wystąpienie gościa z Czech było tym cenniejsze, że opatrzone było wieloma przykładami bardzo praktycznych, a zarazem prostych rozwiązań wdrożonych przy okazji realizacji tamtego projektu.

ad 6. Renata Šedová, reprezentująca Region Orlicko-Třebovsko (Partnera projektowego), przedstawiła standardy realizacji tras rolkowych (in-line) oraz przykłady udanych realizacji zarówno w Czeskiej Republice jak i w Niemczech. 

ad 7. Cezary Grochowski, reprezentujący Wrocławską Inicjatywę Rowerową, przedstawił prezentację    wymiernych korzyści ekonomicznych, wynikających z inwestowania w rozwój infrastruktury rowerowej.Po zrealizowaniu przewidzianych w programie punktów spotkania zainteresowani uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem obiekt Twierdzy Górskiej w Srebrnej Górze.


Notatkę sporządził: Andrzej Rapacz

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo