Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

 

cyklo smallKoncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim opracowywana jest jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Trening systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

30.07.2018 systemW związku ze zbliżającą się 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uprzejmie informuję, że na podstawie zarządzenia nr 288 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego - w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu ząbkowickiego (gmin Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych (Obrony Cywilnej lub OSP). Podczas treningu wyemitowany będzie sygnał „Ogłoszenie alarmu”.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO

Herb Powiatu ZąbkowickiegoOBWIESZCZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej „Budowę drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich". Treść OBWIESZCZENIA do POBRANIA.

Panują upały - Starostwo Powiatowe czynne do 14:00

starostwoW dniach 30 lipca - 3 sierpnia br. ze względu na wysoką temperaturę powietrza i związane z tym obowiązki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie czynne w godzinach od 7.30 do 14.00. Skrócona norma czasu pracy nie obejmuje pracujących w pomieszczeniach klimatyzowanych, tj. pracowników Wydziału Komunikacji w rejestracji pojazdów. Rejestracja pojazdów będzie się więc odbywała bez zmian.

Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy

Herb Powiatu ZąbkowickiegoStarostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa. Pełna treść ogłoszenia tutaj.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo