Komu bije dzwon?

komu bije dzwonW dniu 13 października 2018 w miejscowości Stoszowice odbędzie się niecodzienna uroczystość  z okazji 50-lecia ufundowania i poświęcenia dzwonów kościelnych realizowana   w ramach projektu "Komu bije dzwon?" połączona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to niezwykłe święto dla mieszkańców Stoszowic, ponieważ przypomina im o historii ich miejscowości, pochodzeniu części mieszkańców i podkreśla ich tożsamość lokalną.

Czytaj więcej...

W ciągu 4 lat zaktywizowano łącznie ponad 6700 osób bezrobotnych

1 bezrobocie10,4 % to stopa bezrobocia w Powiecie Ząbkowickim podana przez GUS w czerwcu 2018 r. W porównaniu do roku 2014 spadła ona w naszym regionie o ponad 8 % (wynosiła 19 %). To efekt działań Powiatu Ząbkowickiego, w którego imieniu działający Powiatowy Urząd  Pracy przez ostatnie 4 lata zaktywizował łącznie 6708 osób. Na walkę z bezrobociem pozyskano i wydatkowano ponad 53 mln zł. 

Czytaj więcej...

Prawie 800.000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego

środki„Razem w przyszłość” to projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego – Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne. Wartość projektu to kwota 833.000 zł, a kwota dofinansowania to 790.038 zł. Na spotkaniu z rodzinami zastępczymi Starosta Ząbkowicki poinformował, że w dniu 26 października 2018 r. zostanie podpisana stosowana umowa, a projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Kolory jesieni w obiektywie”

plakat jesien2018Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Patrz oczyma, fotografuj sercem”, którego tematem są kolory jesieni w obiektywie. Konkurs trwa do 30 listopada 2018 r., a szczegóły są zawarte w REGULAMINIE. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szkoła kompetencji – powiat z dofinansowaniem dla szkół

szkolnictwo 1 20181003 1354395499592 tysiące złotych – tyle otrzyma Powiat Ząbkowicki w formie dofinansowania do realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”. Projekt, który został napisany przez pracowników Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja.

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo